Tony och David J...på Sjulsmarkslinja....Mina körde under Blenda sprängde...