Mina, Wille, Zäta och räven....i bagrunden rävens sista boning.