Mina och Blenda med lyckad jakt på Björnberget, Blenda och linsskyddet något stukat denna dag.