David och jag gräver räv...som tysken drivit under det visade sig vara två...