I tunneln på väg till Hitlers "Örnnäste" , Berchtesgarden i tyska alperna.